ПРОЈЕКАТ “УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ“ У ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА

Први консултативни састанак у оквиру реализације пројекта „Унапређење родне равноправности у Србији“, између Фондације Центар за демократију и Фондације Ана и Владе Дивац и Савета за родну равноправност општине Бачка Паланка, одржан је био 23. јуна 2020. године, у великој сали Општине Бачка Паланка.

Састанак је организован са експертским тимом Фондације Центар за демократију и Фондације Ана и Владе Дивац, као и представницима Савета за родну равноправност oпштине Бачка Паланка, Канцеларијом за локални економски развој општине Бачка Паланка и других локалних органа и тела, који се у општини Бачка Паланка  баве темом родне равноправности и запошљавањем.

Форма самог састанка је била затвореног типа, са отвореном дискусијом око самих налаза и препорука које су експерти Фондације Центар за демократију и Фондације Ана и Владе Дивац представили представницима општине. Након консултативног састанка, предвиђена је даља сарадња у смислу организовања састанака. Овим би се пружила подршка и помоћ општини Бачка Паланка у  изради нових  ЛАП – ова из ових области.

Један од циљева пројекта „Унапређење родне равноправности у Србији“  је пружање помоћи локалној самоуправи при усклађивању локалних акционих планова за запошљавање и локалних акционих планова за родну равноправност. У наредном периоду Фондација Ана и Владе Дивац и Фондација Центар за демократију планирају да припреме материјал и курикулум за тренинге са представницима општине Бачка Паланка и локалних организација цивилног друштва. Отпочета је организација састанака пројектног тима – истраживача и представника општине Бачка Паланка. Прикупљени су потребни документи и отпочета је припрема анализа и смерница за израду локалних акционих планова.