Оглас о спровођењу поступка јавног надметања (лицитације) за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања (лицитације) за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка

Документи:

  1. Оглас - Младеново - Нештин (106.5 KB)