Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Нештин на мандатни период 2020.-2024. године

Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Нештин на мандатни период 2020.-2024. године