УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА

На 194. седници Општинског већа Општине Бачка Паланка, одржаној  11. јуна 2020. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав  Шушница, усвојен је Извештај са одржане Јавне расправе поводом утврђивања Предлога одлуке о Првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2020. годину и упућен Скупштини општине на разматрање и усвајање.

 

Утврђен је и Предлог одлуке о комуналним делатностима, а такође и Предлог одлуке о забрани коришћења пластичних кеса на месту продаје роба и услуга. Руководилац Одељења за привреду, Зоран Баћина оценио је ову одлуку као врло значајну и истакао да уколико буде изгласана на седници Скупштине општине,  почела би да се примењује од 1. јануара 2021. године.

 

Општинско веће размотрило је и прихватило Извештај о раду и Финансијски извештај „Црвеног крста Бачка Паланка“ и Установе Културни центар Бачка Паланка, за 2019. годину.

 

На одржаној седници, чланови Општинског већа одлучивали су и о другим питањима из делокруга свога рада.