42. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Скупштине општине одржаће се у понедељак, 15. јуна 2020. године, у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у  10,00  часова.

 

 1. Усвајање записника са 41.седнице Скупштине општине Бачка Паланка;

 

 1. Доношење Одлуке о потврђивању Одлуке о обављању екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бачка Паланка за 2019. годину;

(Известилац: Мита Лачански, председник Скупштине општине Бачка Паланка)

 

 1. Доношење Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2019. годину;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет)

 

 1. Доношење Одлуке о доношењу Плана генералне регулације Бачка Паланка

(Известилац: Никола Лалић, запослени у Одељењу за урбанизам и грађевинарство)

 

 1. Доношење Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације дела блока 22 у Товаришеву;

(Известилац: Никола Лалић, запослени у Одељењу за урбанизам и грађевинарство)

 

 1. Доношење Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и Општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019. – 2028.

(Известилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП “Комуналпројект“)

 

 1. Доношење Акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за 2020. годину

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одљења за друштвене делатности)

 

 1. Разматрање Извештаја о стању спорта у општини Бачка Паланка у периоду од 01.01.2019.-31.12.2019. године;

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности)

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Комисије за планове за период од 01.01.2019. – 31.12.2019. године;

(Известилац: Никола Лалић, испред Комисије за планове)

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2019. годину;

(Известилац: Рада Рајбер, заменик Начелника Општинске управе)

 

 1. Разматрање Извештаја о раду ЈКП “Комунлпројект“ Бачка Паланка за 2019. годину;

(Известилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП “Комуналпројект“)

 

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2019. годину;

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке “Вељко Петровић“)

 

 1. Разматрање Извештаја о пословању и финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2019. годину;

(Известилац: Дарко Божовић, директор УСР “Тиквара“)

 

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијском пословању Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2019. годину;

(Известилац: Милица Стојисављевић ,  директор ТОО Бачка Паланка)

 

 1. Разматрање Финансијског извештаја и Извештаја о раду Центра за социјални рад Бачка Паланка за 2019 годину;

( Известилац: Вера Петровић, директор Центра за социјални рад)

 

 1. Разматрање Извештаја о раду ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године;

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП “Стандард“ Бачка Паланка)

 

 

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Правобранилаштва Општине Бачка Паланка за 2019. годину;

(Известилац: Мита Лачански, председник СО Бачка Паланка)

 

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештај Дома здравља “Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за 2019. годину;

(Известилац: Горан Ступар, директор Дома здравља „Др Младен Стојановић“)

 

 1. Раматрање Извештај о раду и финансијском пословању Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за 2019. годину;

(Известилац: Александра Кнежевић, секретар МОСС Бачка Паланка)

 

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијски извештај Установе Геронтолошки центар у Бачкој Паланци за 2019. годину;

(Известилац: Милан Бајић, директор Установе Герентолошки центар)

 

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Општинске изборне комисије Бачка Паланка;

(Известилац: Мита Лачански, председник Скупштине општине Бачка Паланка)

 

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије „20. Октобар“;

(Известилац: Мита Лачански, председник Скупштине општине Бачка Паланка)

 

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за основно   музичко образовање „Стеван Христић“  у Бачкој Паланци;

(Известилац: Мита Лачански, председник Скупштине општине Бачка Паланка)

 

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Савета за запошљавање општине Бачка Паланка;

(Известилац: Мита Лачански, председник Скупштине општине Бачка Паланка)

 

 1. Одборничка питања.

 

 

 

 

ДОПУНA ПРЕДЛОГА ДНЕВНОГ РЕДА ЗА

 1. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

 

 1. Доношење Одлуке о Првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: Маја Пилоповић, руководилац Одељења за финансије и буџет)

 

 1. Доношење Одлуке о забрани коришћења пластичних кеса на месту продаје роба и услуга;

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду)

 

 1. Доношење Одлуке о комуналним делатностима;

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду)

 

 1. Доношење Програма о допуни Програма давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у Јавној својини Општине Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду)

 

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја „Црвеног крста Бачка Паланка“ за 2019. годину;

(Известилац: Бранислав Шобот, секретар Црвеног крста Бачка Паланка)

 

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Установе Културни центар Бачка Паланка за 2019. годину;

(Известилац: Оља Нађ, директор Установе Културни центар Бачка Паланка)

 

 1. Доношење Решења о измени Решења о образовању Комисије за комасацију к.о. Нештин и именовању њених чланова;

(Известилац: Мита Лачански, председник Скупштине општине Бачка

Паланка);

 

 

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“. При уласку у зграду СО обавезно је ношење заштитних маски и рукавица, а у просторији где ће бити одржана седница потребно је држати физичку дистанцу између присутних.

 

 

 

Позивамо да извештавате!