ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О МЕЂУОПШТИНСКОЈ САРАДЊИ

У свечаној сали Општинске управе Бачки Петровац, председници општине, Бачки Петровац Срђан Симић, Општине Бач Борислав Антонић и члан Општинског већа Општине Бачка Паланка, Зоран Јовичин, потписали су у уторак, 9. јуна Меморандум о међуопштинској сарадњи у области одрживог развоја.

Потписивању Меморандума претходио је састанак чланова Тима за формирање Локалне акционе групе ,,Равница Бачке“, која има за циљ имплементирање локалне развојне стратегије под ЛИДЕР осовином Европског пољопривредног фонда за рурални развој.

Иницијатива за формирање Локалне акционе групе ,,Равница Бачке“, покренута је од стране све три општине, Општине Бач, Општине Бачка Паланка и Општине Бачки Петровац. До сада је одржано 7 састанака, на којима су били присутни представници цивилног, јавног и приватног сектора.

Меморандумом Општине Бач, Бачки Петровац и Бачка Паланка остварује се међуопштинска сарадња, који имају за циљ:

– да активно делују у правцу оснаживања, одрживости и равномерног развоја Јужнобачког подручја,

– омогућују да се развојне активности у оквиру међуопштинске сарадње одвијају координирано,

– делују тако да се омогући равноправно укључивање свих заинтересованих страна и субјеката из јавног, цивилног и приватног сектора,

– подрже и активно учествују у изради заједничке развојне стратегије подручја, у складу са ЛИДЕР – ЦЛЛД приступом ЕУ,

– подрже рад на изради руралних развојних Стратегија на нивоу од сваке општине,

– поштују принцип да се на регионалном нивоу стратешки развојни документи усвајају консензусом партнерских Општина, а на Општинском нивоу да се поштују локалне специфичности.