Набавка услуге картирања терена под амброзијом на пољопривредном земљишту и урбаним деловима града на територији општине Бачка Паланка – теренска истраживања, мониторинг и надзор над извођењем услуга за 2020. годину, JN 14/2020

Набавка услуге картирања терена под амброзијом на пољопривредном земљишту и урбаним деловима града на територији општине Бачка Паланка – теренска истраживања, мониторинг и надзор над извођењем услуга за 2020годину, JN 14/2020