Набавка добара – набавка грађевинског материјала намењеног за стварање и побољшање услова становања породица избеглих на територији Општине Бачка Паланка,JNVV 17/2020

Набавка добара – набавка грађевинског материјала намењеног за стварање и побољшање услова становања породица избеглих на територији Општине Бачка Паланка,JNVV 17/2020