194. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у четвртак, 11. јуна, 2020. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са стодеведесеттреће седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане 3. јуна 2020. године;

 2. Усвајање Извештаја са одржане Јавне расправе поводом утврђивања Предлога одлуке о Првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2020. годину ;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет)

 1. Доношење Решења о давању сагласности на статут Месне заједнице „Параге“ из Парага ;

( Известилац : представник МЗ „ Параге“ )

 1. Доношење Закључка о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини – катастарска парцела бр. 153 К.О Нештин ;

( Известилац : Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду )

 1. Доношење Решења о давању у закуп јавних површина за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на територији насеља Бачка Паланка на период од 5 (пет) година ;

( Известилац : Зоран Баћина руководилац Одељења за привреду )

 1. Доношење Решења о формирању васпитних група са до 20% већим бројем деце за упис у радној 2020/2021. години у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка;

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности )

 1. Давање сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка ;

( Известилац : Горан Шатара, директор ПУ “Младост“)

 1. Утврђивање Предлога Одлуке о забрани коришћења пластичних кеса на месту продаје роба и услуга ;

( Известилац : Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду )

 1. Утврђивање Предлога одлуке о комуналним делатностима;

( Известилац : Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду )

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финанасијског извештаја Црвеног крста Бачка Паланка за 2019. годину ;

( Известилац : Бранислав Шобот, секретар Црвеног крста Бачка Паланка )

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2019. године ;

( Известилац : Оља Нађ, директор Установе: Културни центар)

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“. При уласку у зграду СО обавезно је ношење заштитних маски и рукавица, а у просторији где ће бити одржана седница потребно је држати физичку дистанцу између присутних.

Позивамо да извештавате!