193. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 3. јуна, 2020. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 12,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са стодеведесетдруге седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане 27. маја 2020. године ;

 2. Доношење Решења о утврђивању права на годишњи одмор за 2020. годину, за Раду Рајбер – службеника на положају заменика начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка ;

( Известилац : Раде Вујичић, секретар Општинског већа )

 1. Доношење Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Бачка Паланка ;

(Известилац : Дарко Божовић, члан Комисије за оцену годишњих посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бачка Паланка )

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештајa Дома здравља “Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за 2019. годину ;

(Известилац: Горан Ступар, директор Дома здравља „Др Младен Стојановић“ )

 1. Раматрање Извештајa о раду и финансијском пословању Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за 2019. годину ;

(Известилац : Александра Кнежевић, секретар МОСС Бачка Паланка )

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијски извештај Установе Геронтолошки центар у Бачкој Паланци за 2019. годину;

( Известилац : Милан Бајић, директор Установе Герoнтолошки центар )

 1. Доношење Решења о давању сагласности на статут Месне заједнице ,,Стари град“ из Бачке Паланке ;( Известилац : представник МЗ „ Стари град“)

 2. Доношење Решења о давању сагласности на статут Месне заједнице ,,Челарево“ из Челарева ;

( Известилац : представник МЗ „ Челарево“ )

 1. Доношење Решења о давању сагласности на статут Месне заједнице

Деспотово“ из Деспотова ;

( Известилац : представник МЗ „ Деспотово“ )

 1. Доношење Решења о давању сагласности на статут Месне заједнице

Гајдобра“ из Гајдобре ;

( Известилац : представник МЗ „ Гајдобра“ )

 1. Доношење Решења о давању сагласности на статут Месне заједнице „ Нова Гајдобра“ из Нове Гајдобре ;

( Известилац : представник МЗ „ Нова Гајдобра“ )

 1. Доношење Решења о давању сагласности на статут Месне заједнице

Пивнице“ из Пивница ;

( Известилац : представник МЗ „ Пивнице“ )

 1. Доношење Решења о давању сагласности на статут Месне заједнице

Младеново“ из Младенова ;

( Известилац : представник МЗ „ Младеново“ )

 1. Доношење Решења о давању сагласности на статут Месне заједнице

Товаришево“ из Товаришева ;

( Известилац : представник МЗ „ Товаришево“ )

 1. Утврђивање Предлога одлуке о завршном рачуну Општине Бачка Паланка за 2019. годину ;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет)

 1. Питања и предлози

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“. При уласку у зграду СО обавезно је ношење заштитних маски и рукавица, а у просторији где ће бити одржана седница потребно је држати физичку дистанцу између присутних.

Позивамо да извештавате!