Јавни Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп јавне површине за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на територији Општине Бачка Паланка на период од 5 година

Јавни Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп јавне површине за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на територији Општине Бачка Паланка на период од 5 година