УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

На седници Општинског већа Општине Бачка Паланка одржаној 27. маја 2020. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, једногласно је усвојен Предлог Одлуке о доношењу Плана генералне регулације Бачке Паланке.

Овај План је један од најважнијих докумената, који су донети у протекле четири године и услов је да Бачка Паланка може даље да се развија. Према њему биће решено просторно уређење наше општине и када прође скупштинску процедуру и буде усвојен од стране одборника омогућиће градњу и нове инвестиције.

Чланови већа, на данашњој седници, дали су сагласност на статуте Месних заједница, који су усклађени са статутом Општине Бачка Паланка и са Законом о локалној самоуправи.

На данашњој седници, чланови Општинског већа одлучивали су и о другим питањима из делокруга свога рада.