192. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 27. маја, 2020. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Усвајање записника са стодеведесетпрве седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане 15. маја 2020. године ;

2. Доношење Закључка о покретању поступка расписивања Јавног огласа ради давања у закуп јавне површине за постављање мањих монтажниох објеката-киоска на територији насеља Бачка Паланка ;

( Известилац : Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду )

3. Доношење Решења о давању сагласности на статут Месне заједнице „ Братство“ из Бачке Паланке ;

( Известилац : представник МЗ “Братство“ Бачка Паланка )

4. Доношење Решења о давању сагласности на статут Месне заједнице „ Дунав“ из Бачке Паланке ;

( Известилац : представник МЗ “Дунав“ Бачка Паланка )

5. Доношење Решења о давању сагласности на статут Месне заједнице „ Центар“ из Бачке Паланке ;

( Известилац : представник МЗ “Центар“ Бачка Паланка )

6. Доношење Решења о давању сагласности на статут Месне заједнице „ Силбаш“ из Силбаша ;

( Известилац : представник МЗ “Силбаш“ из Силбаша )

7. Доношење Решења о давању сагласности на статут Месне заједнице „ Нештин“ из Нештина ;

( Известилац : представник МЗ “Нештин“ из Нештина )

8. Доношење Решења о давању сагласности на статут Месне заједнице „ Визић“ из Визића ;

( Известилац : представник МЗ “Визић“ из Визића )

9. Доношење Решења о давању сагласности на статут Месне заједнице „ Карађорђево“ из Карађорђева ;

( Известилац : представник МЗ “Карађорђево“ из Карађорђева )

10. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“. При уласку у зграду СО обавезно је ношење заштитних маски и рукавица, а у просторији где ће бити одржана седница потребно је држати физичку дистанцу између присутних.

Позивамо да извештавате!