Поновљен оглас за отуђење покретне ствари – возила из јавне својине Општине Бачка Паланка у поступку јавног надметања – лицитације

Поновљен оглас за отуђење покретне ствари – возила из јавне својине Општине Бачка Паланка у поступку јавног надметања – лицитације