Одлука о одређивању боје гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије на изборима за одборнике Скупштине општине Бачка Паланка

Одлука о одређивању боје гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије на изборима за одборнике Скупштине општине Бачка Паланка