Одељење за финансије и буџет Општинске управе Општине Бачка Паланка приступило је изради Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2020. годину

Одељење за финансије и буџет Општинске управе Општине Бачка Паланка приступило је изради Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2020. годину