ОДРЖАНА 191. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На седници Општинског већа Општине Бачка Паланка, одржаној 15. маја 2020. године, једногласно је усвојен Предлог регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019-2028. године.

Овај стратешки документ регулисао би управљање отпадом на овим подручјима и предвиђа да се кроз три фазе дође до одрживог управљања отпадом. По Плану, Регионални центар за управљање отпадом чинили би регионална санитарна депонија у Новом Саду, трансфер станице за претовар отпада у Бачкој Паланци и Врбасу, постројење за секундарну сепарацију отпада и постројења за компостирање зеленог отпада у Бачкој Паланци, Врбасу и Новом Саду. Циљ је смањити утицај који депоније могу и имају на становништво, елиминисати утицај на земљиште и околину, као и испуштање било каквих штетних материја у ваздух.

Чланови Општинског већа усвојили су Извештај о раду Интерресорне комисије за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама за 2019. годину, као и Извештај о раду Правобранилаштва Општине Бачка Паланка и Јавног предузећа „Стандард“ за претходну годину.

На данашњој седници, чланови Општинског већа одлучивали су и о другим питањима из делокруга свога рада.