191. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

191. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у петак, 15. маја 2020. године, у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са стоосамдесетпете седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане 13. марта 2020. године; Усвајање записника са стоосамдесетшесте седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане 17. Марта 2020. године; Усвајање записника са стоосамдесетседме седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане 26. марта 2020. године; Усвајање записника са стоосамдесетосме седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане 15. априла 2020. године; Усвајање записника са стоосамдесетдевете седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане 5. маја 2020. године; Усвајање записника са стодеведесете седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане 6. маја 2020. године;

  2. Разматрање Извештаја о раду Интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама за 2019. годину;

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности)

  1. Разматрање Извештаја о раду ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године;

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП “Стандард“ Бачка Паланка)

  1. Разматрање Извештаја о раду Правобранилаштва Општине Бачка Паланка за 2019. годину;

(Известилац: Мита Лачански, председник СО Бачка Паланка)

  1. Утврђивање Предлога одлуке о доношењу Плана детаљне регулације дела блока 22 у Товаришеву;

(Известилац: Никола Лалић, запослени у Одељењу за урбанизам и грађевинарство)

  1. Доношење Закључка о споровођењу поступка и утврђивању програма Јавне расправе о нацрту Одлуке о изради Планa генералне регулације насеља Обровац;

(Известилац: Никола Лалић, запослени у Одељењу за урбанизам и грађевинарство)

  1. Доношење Закључка о споровођењу поступка и утврђивању програма Јавне расправе о нацрту Одлуке о изради Планa генералне регулације насеља Пивнице;

(Известилац: Никола Лалић, запослени у Одељењу за урбанизам и грађевинарство)

  1. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“. При уласку у зграду СО обавезно је ношење заштитних маски и рукавица, а у просторији где ће бити одржана седница потребно је држати физичку дистанцу између присутних.

Позивамо да извештавате!