Јавна набавка радова на уређењу атарских путева на територији општине Бачка Паланка, ЈН број 10/2020

Јавна набавка радова на уређењу атарских путева на територији општине Бачка Паланка, ЈН број 10/2020