Обавештење о начину подношења захтева Интерресорној комисији за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за територију општине Бачка Паланка

Обавештење о начину подношења захтева Интерресорној комисији за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за територију општине Бачка Паланка