Набавка добара – гориво за службена возила Општине Бачка Паланка, за период од годину дана од дана закључења уговора – безоловни моторни бензин 98 октана (БМБ 98 октана), адитивирани еуро дизел (АДИ ДИЗЕЛ) , „АДЕ БЛУ“ додатак и течни нафтни гас (ТНГ), ЈН 09/2020

Набавка добара – гориво за службена возила Општине Бачка Паланка, за период од годину дана од дана закључења уговора – безоловни моторни бензин 98 октана (БМБ 98 октана), адитивирани еуро дизел (АДИ ДИЗЕЛ) , „АДЕ БЛУ“ додатак и течни нафтни гас (ТНГ), ЈН 09/2020