Обавештење о одлагању поступања по поднетим пријавама за реализацију јавних позива

Обавештење о одлагању поступања по поднетим пријавама за реализацију јавних позива