Набавка услуге комуналне делатности прикупљања, збрињавања и третирања анималног отпада на територији општине Бачка Паланка

Набавка услуге комуналне делатности прикупљања, збрињавања и третирања анималног отпада на територији општине Бачка Паланка на период од годину дана рачунајући од дана закључења уговора, која обухвата услуге уклањања, транспорта и уништавања лешева и отпада животињског порекла