Набавка услуга – орезивање стабала на територији општине Бачка Паланка и одношење исечених грана до места које одреди Наручилац, јн број 05/2020

Набавка услуга – орезивање стабала на територији општине Бачка Паланка и одношење исечених грана до места које одреди Наручилац, јн број 05/2020