Набавка добара – противградних ракета, за потребе функционисања противградних станица на територији Општине Бачка Паланка

Набавка добара – противградних ракета, за потребе функционисања противградних станица на територији Општине Бачка Паланка, која ће се извршити по партијама и то:

 -Партија 1 – противградне ракете вертикалног домета од 5.700-6.100 м,

-Партија 2 – противградне ракете вертикалног домета од 7.300-7.900 м.