Набавка ветеринарских услуга збрињавања паса луталица ухваћених на територији општине Бачка Паланка, ЈН број 03/2020

Набавка ветеринарских услуга збрињавања паса луталица ухваћених на територији општине Бачка Паланка, ЈН број 03/2020