Набавка услуга осигурања лица и имовине за потребе Општине Бачка Паланка и буџетске кориснике

Hабавка услуга осигурања лица и имовине за потребе Општине Бачка Паланка и буџетске кориснике за период од дванаест месеци од дана закључења уговора,  разврстан по партијама и то:

·         ПАРТИЈА 1 – ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА

·         ПАРТИЈА 2 – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

jn broj 07/2020