Набавка услуге оглашавања у локалним и дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији РС и оглашавање путем локалног радија

Набавка услуге оглашавања у локалним и дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији РС и оглашавање путем локалног радија, за период од дванаест месеци рачунајући од дана закључења уговора, разврстан по партијама и то:

 ·        ПАРТИЈА 1 – ЛОКАЛНЕ НОВИНЕ

·         ПАРТИЈА 2 – ДНЕВНЕ НОВИНЕ КОЈЕ СЕ ДИСТРИБУИРАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ЦЕЛЕ РС

·         ПАРТИЈА 3 – ЛОКАЛНИ РАДИО