Набавка ветеринарских услуга збрињавања паса луталица ухваћених на територији општине Бачка Паланка, JN BROJ 01/2020

Набавка ветеринарских услуга збрињавања паса луталица ухваћених на територији општине Бачка Паланка, JN BROJ 01/2020