Набавка услуге комуналне делатности прикупљања, збрињавања и третирања анималног отпада на територији општине Бачка Паланка, на период од годину дана рачунајући од дана закључења уговора, JN BROJ 01/2020

Набавка услуге комуналне делатности прикупљања, збрињавања и третирања анималног отпада на територији општине Бачка Паланка, на период од годину дана рачунајући од дана закључења уговора, JN BROJ 01/2020