Набавка радова – уградња унутрашњих инсталација са санацијом дела равног крова у спортској хали у Гајдобри, општина Бачка Паланка, JN BROJ 02/2020

Набавка радова – уградња унутрашњих инсталација са санацијом дела равног крова у спортској хали у Гајдобри, општина Бачка Паланка, JN BROJ 02/2020