Оглас за отуђење покретне ствари–возила из јавне својине Општине Бачка Паланка у поступку јавног надметања–лицитације

Оглас за отуђење покретне ствари–возила из јавне својине Општине Бачка Паланка у поступку јавног надметања–лицитације