Решење о издавању дозволе за третман – складиштење и поновно искоришћење инертног и неопасног отпада на територији општине Бачка Паланка – ‘‘Екокомпост’’

Решење о издавању дозволе за третман – складиштење и поновно искоришћење инертног и неопасног отпада на територији општине Бачка Паланка – ‘‘Екокомпост’’

Документи:

  1. Дозвола екокомпост (350.3 KB)