Решење о издавању дозволе за третман – складиштење и поновно искоришћење инертног и неопасног отпада на територији општине Бачка Паланка – “Агро органик“

Решење о издавању дозволе за третман – складиштење и поновно искоришћење инертног и неопасног отпада на територији општине Бачка Паланка – “Агро органик“

Документи:

  1. Дозвола агро органик (351.8 KB)