ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ БР. RHP-W7-PA/PC4-2019 ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА СА МОГУЋНОШЋУ КУПОВИНЕ СТАНОВА И НА ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КОЈЕ СЕ ГРАНИЧЕ СА НАВЕДЕНОМ ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ОБЈАВЉЕНИМ ДАНА 30. МАЈА 2019. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ БР. RHP-W7-PA/PC4-2019 ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА СА МОГУЋНОШЋУ КУПОВИНЕ СТАНОВА И НА ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КОЈЕ СЕ ГРАНИЧЕ СА НАВЕДЕНОМ ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ОБЈАВЉЕНИМ ДАНА 30. МАЈА 2019. ГОДИНЕ

  1. Нови рок за подношење понуда по Јавном позиву бр.RHP-W7-PA/PC4-2019 за прибављање непокретности-станова у јавну својину Републике Србије на територији општине Бачка Паланка са могућношћу куповине станова и на територији јединица локалне самоуправе које се граниче са наведеном јединицом локалне самоуправе је: 30.11.2020. године.

  1. У преосталом делу, Јавни позив из претходне тачке остаје непромењен.

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР СТАНОВА