Јавни позив за Јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2020. годину

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

за 2020. годину

  1. У поступку даље израде Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2020. годину Општина Бачка Паланка спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2020. годину (у даљем тексту: Нацрт Одлуке).

  2. Јавна расправа Нацрта Одлуке ће се одржати у периоду од 23. новембра до 12. децембра 2019. године.

  3. Учесници у јавној расправи су представици надлежних државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе, еминентни стручљаци у овој области, као и друге заинтересоване стране (физичка и правна лица).

  4. Лице задужено за давање информација у вези са Нацртом одлуке и активностима у вези са јавном расправом је Маја Пилиповић дипл. ецц. – руководилац Одељења за финансије и буџет Општинске управе Општине Бачка Паланка.

  5. Програм јавне расправе о Нацрту одлуке са Нацртом одлуке и прилозима објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка www.backapalanka.rs.

  6. Предлози и сугестије се достављају Одељењу за финансије и буџет на е-mail: indirekt@backapalanka.org.rs и поштом на адресу: Одељење за финансије и буџет Општинске управе Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16, 21 400 Бачка Паланка.

  7. Нацрт одлуке биће представљен на отвореном састанку , који ће се одржати 9. децембра 2019. године, у 12,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16 у Бачкој Паланци.

  8. По окончању јавне расправе Предлагач ће анализирати све предлоге и сугестије достављене у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, те у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.