Обавештење о припреми Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гранични прелаз „Нештин“

У складу са чланом 101. Статута Општине Бачка Паланка (“Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 9/2019) и члана 4. став 1. Одлуке о јавној расправи Паланка (“Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 21/2019), обавештава се јавност да је Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка, отпочело рад на припреми Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гранични прелаз „Нештин“.