Јавни позив за јавну расправу о нацрту локалног акционог плана за младе Општине Бачка Паланка за период 2020-2023. године

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 2020-2023. ГОДИНЕ

  1. У поступку даље израде Локалног акционог плана за младе Општине Бачка Паланка за период 2020-2023. године, Општина Бачка Паланка спроводи јавну расправу о Нацрту Локалног акционог плана за младе Општине Бачка Паланка за период 2020-2023. године.

  2. Јавна расправа о Нацрту Локалног акционог плана за младе Општине Бачка Паланка за период 2020-2023. године ће се одржати у периоду од 7. новембра до 27. новембра 2019. године.

  3. Учесници у јавној расправи су представици надлежних државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе, еминентни стручњаци у овој области, као и друге заинтересоване стране (физичка и правна лица).

  4. Лица задужена за давање информација у вези са Нацртом одлуке и активностима у вези са јавном расправом су Јелена Галић шеф Канцеларије за локално-економски развој Општине Бачка Паланка и Радомир Русимовић координатор Канцеларије за младе Општине Бачка Паланка.

  5. Програм јавне расправе о Нацрту Локалног акционог плана за младе Општине Бачка Паланка за период 2020-2023. године објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка www.backapalanka.rs.

  6. Предлози и сугестије се достављају Канцеларији за локално – економски развој Општине Бачка Паланка на е-mail: kler@backapalanka.org.rs и поштом на адресу: Канцеларија за локално-економски развој Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16, 21400 Бачка Паланка.

  7. Отворени састанак поводом јавне расправе о Нацрту Локалног акционог плана за младе Општине Бачка Паланка за период 2020-2023. године, ће се одржати дана 22. новембра 2019. године, у 12,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16 у Бачкој Паланци.

  8. По окончању јавне расправе Предлагач ће анализирати све предлоге и сугестије достављене у јавној расправи и на основу тога сачинити Извештај о спроведеној јавној расправи, те у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.