Обавештење о припреми Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији Општине Бачка Паланка и Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Општине Бачка Паланка

У складу са чланом 101. Статута Општине Бачка Паланка (“Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 9/2019), обавештава се јавност да је Општинска управа Општине Бачка Паланка, отпочела рад на припреми Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији Општине Бачка Паланка као и одлуку о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Општине Бачка Паланка