Jавна набавка радова на изградњи оптичке градске телекомуникационе мреже ИТ повезивање јавног сервиса у ЈИС-3.фаза, ЈН број 35/2019

Jавна набавка радова на изградњи оптичке градске телекомуникационе мреже ИТ повезивање јавног сервиса у ЈИС-3.фаза, ЈН број 35/2019