У току је израда Локалног акционог плана за младе Општине Бачка Паланка за период 2020.-2023. године

У току је израда Локалног акционог плана за младе Општине Бачка Паланка за период 2020.-2023. године