Набавка радова на изградњи интерне саобраћајнице са партерним уређењем, број катастарске парцеле 296/6 к.о. Бачка Паланка-град – зграда социјалног становања

Набавка радова на изградњи интерне саобраћајнице са партерним уређењем, број катастарске парцеле 296/6 к.о. Бачка Паланка-град – зграда социјалног становања