Hабавка услуге координатора за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту:БЗР) за израду пројекта односно Плана превентивних мера и за услуге координатора БЗР током извођења радова предвиђених за ову буџетску годину

Набавка услуге координатора за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту:БЗР) за израду пројекта односно Плана превентивних мера и за услуге координатора БЗР током извођења радова предвиђених за ову буџетску годину