Обавештење о приступу припреми одлуке о изменама и допунама одлуке организацији општинске управе и одлуке о матичним подручјима на територији општине Бачка Паланка

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
ДАНА: 11. октобра 2019.године

Обавештење

 

У складу са чланом 101. Статута Општине Бачка Паланка (“Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 9/2019), обавештава се јавност да је Општинска управа Општине Бачка Паланка, отпочела рад на припреми Одлуке о изменама и допунама одлуке о организацији Општинске управе и Одлуке о матичним подручјима на територији Општине Бачка Паланка.

 

Начелник

Општинске управе