Набавка радова на одржавању канала

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ КАНАЛА

Јавна набавка број 19/2019