Набавка радова – Реконструкција и санација Културног центра у Бачкој Паланци – III фаза

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНE НАБАВКЕ РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ – 3. ФАЗА