Конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима на територији Општине Бачка Паланка у школској 2019/2020 години

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
Број:II-67-1/2019-6
Дана: 03. септембра 2019.
БАЧКА ПАЛАНКА
 
 

На основу члана 3. став 4. Одлуке о стипендирању ученика и студената на територији Општине Бачка Паланка («Службени лист Општине Бачка Паланка», бр.15/2010 и 29/2013), Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима, дана 03. септембра 2019. године расписује

КОНКУРС
за доделу стипендија ученицима и студентима
на територији Општине Бачка Паланка
у школској 2019/2020 години

Оглашава се конкурс за доделу стипендија за 60 ученика и 90 студената на територији Општине Бачка Паланка у школској 2019/2020. години.

Документи:

  1. Конкурс (138.3 KB)