Набавка добара – набавка грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, намењеног побољшању услова становања интерно расељених лица

Набавка добара – набавка грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, намењеног побољшању услова становања интерно расељених лица