Набавка добара – рачунари,монитори, штампачи и скенери

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА РАЧУНАРА, МОНИТОРА, ШТАМПАЧА И СКЕНЕРА

разврстано по партијама:

  • ПАРТИЈА 1. – ИТ опрема
  • ПАРТИЈА 2. – штампачи