Упутство за припрему буџета Општине Бачка Паланка за 2020. годину.

Упутство за припрему буџета Општине Бачка Паланка за 2020. годину.

Дана 12. јула 2019. године Министарство финансија, доставило је Општини Бачка Паланка, као и свим осталим јединицама локалне самоуправе, Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину.